Saltar la navegación

Què en saps de nutrició?

Test inicial

Pregunta

Què és un Nutrient?

Respuestas

Un nutrient es la part d'un aliment que serà empleada pel nostre organisme del qual extraurà l'energia necessària.

Es un aliment que serveix per a crèixer i repara els teixits.

Es un aliment que está constituit per aminoàcids que es deprenen de la digestió.

Pregunta

Què son les proteïnes?

Respuestas

Les proteïnes son els aliments que serveixen per crèixer i reparar els teixits, però també serveixen per a fabricar hormones, anticosos i neurotransmisors.

Les proteïnes son els aliments que no serveixen per crèixer i reparar els teixits, però també serveixen per a fabricar hormones, anticosos i neurotransmisors.

Les proteïnes son els aliments que serveixen per a fabricar hormones, anticosos i neurotransmisors.

Pregunta

Què fa l'aparell digestiu?

Respuestas

L'aparell digestiu processa els aliments en substàncies nocives perquè el nostre cos pugui assimilar-les i transportar-les al nostre cos. 

L'aparell digestiu transforma els aliments en substàncies nutritives perquè el nostre cos pugui assimilar-les i transportar-les al nostre cos.

Cap de les respostes anteriors

Pregunta

Què és la nutrició?

Respuestas

És el conjunt de nutrients que permet incorporar materials a les cèl·lules.

És el conjunt de funcions que permet incorporar materials a les cèl·lules.

Les dues repostes anteriors.

Habilitar JavaScript