Saltar la navegación

Les vitamines

Les vitamines són substàncies indispensables en el funcionament de l'organisme.

vitamines

Les vitamines es poden classificar en dos grups:

  1. Hidrosolubles
  2. Liposolubles

Vitamines Hidrosolubles

Són substàncies solubles en aigua. No s'acumulen en l'organisme ja que el seu excès és eliminat en l'orina.

Aqui es troben les vitamines B i C.

Vitamines Liposolubles

Són substàncies solubles en greixos. S'acumulen en els teixits greixosos pel que, el seu consum excessiu pot provocar toxicitat.

En aquest grup hi trobarem les vitamines A, D, E i K.