Saltar la navegación

Les proteïnes

Les proteïnes son subtàncies formades per enllaços de aminoàcids. Tant aliments vegetals com animals, presenten proteïnes entre els seus nutrients.

Dins del grup animal, destaquen la carn, el peix, l'ou i els lactis i dins del grup vegetal, destaquen els llegums, els fruits secs i els grans integrals.

En una dieta vegetariana o vegana, es millor combinar cereals integrals amb les llegums per aconseguir una qualitat proteïca més elevada.

proteines